Localizare

Așezarea geografică:
Comuna Sâmbăta este așezată în partea de sud- est a județului Bihor, la o distanță de 40 km. de Oradea pe DN76 către Deva. Teritoriul comunei este străbătut pe o distanţă de aproximativ 7 km. de DN 76 drum în curs de modernizare care face legătura între reşedinţa de judeţ – municipiul Oradea şi municipiul Beiuş. Toate satele aparţinătoare sunt legate de satul reşedinţă de comună prin drumuri comunale asfaltate.

Activități specifice zonei:
Deși agricultura deține cea mai mare pondere în cadrul economiei locale a comunei, acest sector este slab dezvoltat, fiind caracterizat de existența a numeroase gospodării neviabile din punct de vedere economic. În general se practică agricultură în ferme de subzistență și nu agricultură intensivă, în exploatații agricole. Producătorii nu sunt asociați în grupuri de producători, iar lipsa mijloacelor de exploatație agricolă moderne, precum și gradul ridicat al fragmentării proprietăților, conduc la o productivitate a muncii foarte scăzută. Producția Agricolă se bazează pe culturi de grâu, triticale, porumb și cartofi, ponderea semnificativă fiind reprezentată de culturile de porumb. De asemenea, producția zootehnică este bazată în principal, pe creșterea oilor, porcine și a găinilor, și într-o măsură mai mică de cai, vaci și rațe.

Activități economice principale:
Instituțiile economice de pe teritoriul comunei practică comerț agricol, însă la scară mică, acoperind teritoriul comunei Sâmbăta. Persoanele autorizate ca persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale în urma finanțării europene a activităților acestora încep să vândă ceea ce produc în gospodărie, atât prin cultivarea plantelor cât și prin creșterea animalelor. Comerțul semnificativ la nivel de comună este reprezentat de unitațile ce exportă lemne și produse prelucrate din lemne. Acestea au ca activitate exploatarea forestieră, rindiluirea și uscarea lemnului, fasonarea buștenilor și fabricarea de mobilă. Activitatea de comerţ este răspândită în teritoriu, aproape toate localităţile dispunând de unităţi de alimentaţie publică (magazine mixte, baruri), specifice mediului rural.


Firme Reprezentative:
Cel mai important investitor din comuna Sâmbăta este d-l Cuc Silviu, care deţine în comuna Sîmbăta un PECO « SC SILVERVAL SRL » şi o pensiune de patru stele « SC PESIL FOREST SRL ». Tot în satul Sâmbăta mai funcţionează, 2 gatăre şi cele mai multe magazine tip ABC sunt în număr de 3, mai sunt de asemenea un număr de 7 PFA care au ca principal obiect de activitate agricultura – majoritatea au beneficiat de fonduri europene.


Oportunităţi:
Noi posibilităţi de accesare a fondurilor de dezvoltare rurală. Concesionarea sau vânzarea unor terenuri extravilane din domeniul public sau privat al comunei, cu scopul derulării unor investiţii în agro- turism sau alte activităţi economice
Derularea unor parteneriate şi a unor proiecte educaţionale cu finanţare internă şi externă
​Crearea unor asociaţii de exploatare eficientă a terenurilor agricole private.

Obiective turistice:
Biserica ortodoxă de lemn „Adormirea Maicii Domnului” (1730) – Copăceni
Biserica ortodoxă de lemn „Buna Vestire” (sec. XIX) – Ogești
Biserica ortodoxă de lemn „Sf. Nicolae” (sec. XIX) – Rotărești
​Monumentul eroilor din satul Sâmbăta – din curtea bisericii ortodoxe – construit – în anul 2000

Evenimente locale:
Zilele comunei SâmbătaScroll to Top Sari la conținut