Skip to content

Articole

Facilități oferite investitorilor

Oferirea de facilități fiscale pentru investiții noi, în condițiile legislative în vigoare.
Organizarea de campanii de informare pentru accesare de fonduri europene.
Organizarea de consultări publice periodice între autoritățile locale și mediul de afaceri.

Proiecte de investiți

Realizare reţea de alimentare cu apă prin extinderea reţelei de alimentare cu apă din comuna Dobreşti în comuna Sâmbăta
Rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Sâmbăta, județul Bihor
Reabilitare străzi comună
Construire Centru permanență
Reabilitare școală și grădinițe